Hvorfor Deltronic?

I over 35 år har kunnskap og erfaring vært grunnstenen når Deltronic har utviklet produkter i verdensklassen

Deltronic har vokst til å bli Skandinavias ledende utvikler og distributør av røykvarslere. Vår erfaring og kunnskap er unik og vi benytter oss av den for å selv utvikle og forbedre våre produkter. Kunnskapen vises i våre produkter som er laget for å være brukervennlige og vare lenge uten unødvendige problemer.

 

Deltronics kvalitet

Hos Deltronic benytter vi oss av høy kvalitet i alle ledd. Fra utvikling av røykvarslerne, til produksjon og på små detaljer som f.eks. batteri. Alle deler av produksjonen og produktet skal være av høy kvalitet.

 

Røykvarslere for fremtiden

I fremtiden kan man forvente seg nye og strengere krav til røykvarslere. Vi kan allerede i dag tilby produkter som oppfyller økende krav til driftssikkerhet, miljø og gjennvinning – inkludert samtlige EU-direktiv.

 

Miljøvennlig

For miljøet er det er viktig med lang levetid på røykvarsleren og at de er konstruerte for å enkelt kunne gjennvinnes. Deltronic har alltid tatt dette seriøst. Vi har alltid ønsket å verne om miljøet, et eksempel på dette er at vi har fått miljødiplom av Miljøforvaltningen i Gøteborg og at vi i produksjonen har innført et eget miljøsystem, etter forbildet av ISO 14001. I Norge er vår distributør medlem av Renas som besørger retursystemet for røykvarslere.