Om

I over 35 år har kunnskap og erfaring vært grunnstenen når Deltronic har utviklet produkter i verdensklassen

Deltronic startet i liten skala i 1976, med en god idé om at man på en relativt enkel måte kunne redde liv.

Deltronic har vokst til å bli Skandinavias ledende utvikler og distributør av røykvarslere. Vår erfaring og kunnskap er unik og vi benytter oss av den for å selv utvikle og forbedre våre produkter.

Deltronics kvalitet

Noen har en gang påstått at «alle godkjente røykvarslere er i prinsippet like». Vi mener at dette absolutt ikke er sant. Det er stor variasjon i kvalitet fra produsent til produsent og på de forskjellige produktene de tilbyr.

Hos Deltronic benytter vi oss av høy kvalitet i alle ledd. Fra utvikling av røykvarslerne, til produksjon og på små detaljer som f.eks. batteri. Alle deler av produksjonen og produktet skal være av høy kvalitet.

Les mer om