Kvalitet, pris, miljø og levetid

Ettersom vi jobber med sikkerhetsprodukter som skal redde liv og verdier i mange år, har vi alltid ment at kvalitet og sikkerhet er viktigst. Enda viktigere enn pris! Det har hele tiden vært vår målsetting å kunne tilby en så bra røykvarsler som mulig, som oppfyller og imøtegår de krav som våre ulike kunders behov innebærer. Derfor er alle våre produkter testet og godkjent i henhold til en eller flere internasjonale testnormer og oppfyller selvsagt det svenske konsumentverkets regler for sikkerhet og funksjon.

Vår kvalitetsmålsetting: Null feil

Vårt første kvalitetssystem utviklet vi i begynnelsen på 1980-taller, og allerede i 1988 innførte vi ISO 9002, akreditert av British Standard. Vi vet nemlig at våre kunder forventer seg null feil på våre produkter, og vår kvalitetsmålsetting har derfor alltid vært null feil. Hvert eneste produkt er selvsagt konstruert for å minimere risikoen for feil, men i tillegg utføres en datastyrt kontroll av hvert eneste produkt, i flere ulike produksjonssteg, i tillegg til en 100% sluttkontroll av produktet.

Røykvarslere som fungerer optimalt i hele levetiden.

Vi konstruerer våre røykvarslere til å være sikre og fungerer optimalt i hele levetiden, 10 år.

Miljøvennlig

For miljøet er det er viktig at røykvarsleren fungerer tilfredsstillende i hele levetiden, og at de er konstruerte for å enkelt kunne gjennvinnes. Deltronic har alltid tatt dette seriøst. Vi har alltid ønsket å verne om miljøet, et eksempel på dette er at vi har fått miljødiplom av Miljøforvaltningen i Gøteborg og at vi i produksjonen har innført et eget miljøsystem, etter forbildet av ISO 14001. I Norge er vår distributør medlem av Renas som besørger retursystemet for røykvarslere.

 

Røykvarslere for fremtiden

I fremtiden kan man forvente seg nye og strengere krav til røykvarslere. Vi kan allerede i dag tilby produkter som oppfyller økende krav til driftssikkerhet, miljø og gjennvinning – inkludert samtlige EU-direktiv, også 29/96), kommunikasjon (smarthus) etc.